Distances līgums
Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs un ražotājs SIA CCS, reģ. nr. 42103051357, juridiskā adrese Lažas iela 12, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456, tās valdes priekšsēdētāja personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu www.abe.lv  Interneta veikalā, piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Piegādes un samaksas kārtība
Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu, daudzumu un piegādes veidu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci un preču piegādi, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Preces apmaksa notiek pirms preces piegādes/saņemšanas. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 2-8 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, izmantojot pasūtījumā norādīto piegādes veidu.

Atteikuma tiesības
Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma veidlapu uz e-pastu sales@abe.lv
Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Atteikuma radītās sekas
Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Piegādātājs pārtrauc līguma izpildi un Patērētājs atgriež iegādāto Preci
Preci var atgriezt jebkurā Pircējam ērtākā piegādes veidā, apmaksājot piegādes izdevumus uz SIA CCS, reģ. nr. 42103051357, Lažas iela 12, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Pievienot aizpildītu atteikuma veidlapu (pieprasīt e-pastā: sales@abe.lv)
Prece jāatgriež 14 dienu laikā kopš saņemšanas brīža - nebojāta, oriģinālā, nebojātā iepakojumā
Pēc preces saņemšanas Tev tiks veikta naudas atgriešana

Personas datu apstrāde un sīkdatnes
Par personas datu apstrādi un sīkdatņu izmantošanu lūdzu lasiet sadaļā "Privātuma politika un sīkdatnes"